EN
KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çevreye ve insana olan saygısı ile doğaya karşı yükümlülüklerinin bilincinde olan Plasko Plastik, bu bilincin gereklerini yerine getirmede üzerine düşeni yapmaktan asla çekinmeyen bir çevre bilince  sahiptir. 

Doğayı insanla bir bütün kabul eden Plasko Plastik, daha iyi bir yaşam için sürdürülebilir çevre politikası çerçevesinde 2013 yılında 2048 kW'lık bir kojenerasyon tesisini kurarak, ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamını, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dan aldığı Elektrik Üretim Lisansı ile kendi entegre  tesisinde üretmektedir. 

Ayrıca entegre kojenerasyon tesisinde oluşan atık baca gazındaki ısı enerjilerinin geri kazanımı için de dünyada ve ülkemizde ilk defa planlaması Plasko mühendisleri tarafından hazırlanan, ayrı bir proje yürütülmüştür. Bu proje çerçevesinde atık baca gazındaki ısı enerjisi atmosfere direkt salınmamış, yenilenebilir enerji ve verimli enerji kullanımı stratejilerinin öncülüğünde, tesisteki üretimin gereksinimi olan ısı ihtiyacının ciddi bir bölümü olan yaklaşık 800 kW'sını karşılamak üzere yapılan ar-ge çalışması ile enerjinin geri kazanılması sağlanmıştır. Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu tarafından da desteklenen proje, özgün mühendislik teknikleri kullanılarak yapılması zor olan bir çalışma olmasına rağmen, başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Plasko Plastik, T.C. Çevre ve Şehir Bakanlığı’ndan tabi tutulduğu çevre etki denetimi sonrasında, yapılan değerlendirmeler neticesinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi almaya hak kazanarak, çevre konusunda yasal sorumluluklarını yerine getirmenin haklı gururunu da yaşamaktadır. 

Plasko Plastik, insana ve doğaya verdiği önem ve çevreye olan duyarlılığı ile sürdürülebilir çevre politikalarını önümüzdeki dönemlerde de hayata geçirmeye devam edecektir.  

İlgili belgeler için lütfen tıklayınız…